V listopadu k nám přichází Vepř

Vepř nám vzkazuje jediné:
„Dej si pohov kámo…!“ A ví, proč.

Měsíc Vepře je měsíc ukončení.

Vepř je poslední zvíře čínského zodiaku. S ním se uzavírá kruh dvanácti měsíčních garantů. Ačkoliv
podle evropského kalendáře náš rok končí až posledním prosincovým dnem, Feng Ren Shui právě prosincem, kdy vládne Krysa, roční cyklus začíná. Určitě si vzpomínáte, jak jsem několikrát psala, že Krysou začalo nové – Kovové dvanáctiletí. A stejně tak Krysa příští měsíc otevře nový roční cyklus.

V měsíci Vepře bychom měli odpočívat.

Nemusíme studovat staré čínské svitky, stačí, abychom se seznámili se zvyklostmi našich předků před pár desítkami let. V tomto čase měla být pole zoraná a úroda uskladněná ve sklepích. Lidé se scházeli při různých příležitostech – na posvícení, při oslavách svátku svatého Martina, nebo při různých, moderně řečeno, indorových činnostech. Vyprávěli si bajky, pohádky a příběhy, těšili se a plánovali příští aktivní období. A také – a hlavně – chodili brzy spát. A zdaleka to nebylo jenom proto, že šetřili palivem, svíčkami nebo petrolejem, neboť elektřina i po svém objevení byla vzácná. Tímto jsme uzavřeli naše povídání o prostorových rozhraních.
Pokud máte zájem dozvědět se více o této problematice, pokud vás zajímá, jak může staré
čínské učení Feng Ren Shui pomoci v současné moderní době při zařizování domu nebo bytu,
objednejte si audioseminář Prostor podle Feng Ren Shui .Sociální dopad dlouhých zimních nocí se pak projevil v čase, kdy bylo všeho hojnost, bylo teplo a vládly silné jangové energie podporující růst a uzdravení a tak novorozené děti a s nimi i rodičky měly při tehdejší dostupné lékařské péči větší šanci na přežití a zotavení než v zimě.

Vepř má rád život a dobrou krmi.

Je to tedy důvod sejít se rodinou, se známými, a s kamarády a oslavovat život, úspěchy
letošního roku, dát si dobré jídlo a dobré pití. Můžeme využít svatomartinskou hostinu a svátek nového – svatomartinského vína k tomu, abychom se zastavili a uvědomili si, že i ve dvacátém prvním století jsme spjati s ročními cykly a s přírodou.
Doba klidu by měla platit v přiměřené míře i pro podnikatele a firmy. Pokud se podnikatelům a firmám celý rok dařilo, měly by to dát najevo, třeba tím, že uspořádají pro své zaměstnance firemní večírek, nebo jejich práci ocení finančním ohodnocením či podnikovými benefity.

Odpočinek je v měsíci Vepře více než důležitý.

Snad dvojnásob to platí v tomto roce, neboť sám vládce roku – Kovový Buvol nemá rád příliš překotné akce. A jeho nástupce pro příští rok – Vodní Tygr (od 1.2.2022) bude naopak velmi rychlý a razantní. Měli bychom tedy nabrat energii a síly na příští rok.

Naše aktivity bychom měli v této době skutečně co nejvíce omezit.

Nemáme podporu Nebes, respektive jangových – aktivních energií. V Kovovém období a následném období Vody, které s Vepřem začne, převládají jinové energie. A jinové energie představují stahování a usebrání, klid a ukončení.

Končí také náš malý seriál o jednotlivých prostorových rozhraních.

Zbývá nám poslední šesté prostorové rozhraní, které se týká horizontu.
Ano – i horizont má vliv na kvalitu našeho bydlení, v důsledku na kvalitu našeho života a zdraví. A na rozdíl od ostatních prostorových rozhraní je jediné, které nemůžeme ovlivnit.

Horizont má vliv na naše sny, vize a cíle.
Čím menší horizont, tím menší sny a vize. Malý horizont nám nedovoluje rozvoj a neprokáže nám službu v podobě podpory snění a touhy dosáhnout svých cílů. Malý horizont může způsobit zablokování energie. Obzvlášť nebezpečné je to pro člověka s převahou jangových – aktivních energií. Naopak široký horizont nám pomůže naplnit naše cíle a rozvíjet naše schopnosti a dovednosti.

Není výhled jako výhled.
Samozřejmě velmi záleží na tom, co na horizontu vidíme. Ideální je, pokud na horizontu vidíme otevřený prostor, kopce, hory, vysoké budovy, rozhledny. Pokud to štěstí nemáme a výhled z našich oken blokuje nevzhledná stavba nebo se náš byt nachází v nižších patrech, je dobré si vytvořit svůj „umělý“ horizont v podobě vhodných obrázků s výhledem na krajinu, třeba na hory nebo otevřené moře s přístavem. Ještě důležitější je chodit často na vyvýšená místa. Kromě toho, že si potrénujeme fyzičku, budou naše zážitky z výhledu obohacené také tím, že poznáme jak se horizont mění v jednotlivých sezónách .

Tímto jsme uzavřeli naše povídání o prostorových rozhraních.
Pokud máte zájem dozvědět se více o této problematice, pokud vás zajímá, jak může staré
čínské učení Feng Ren Shui pomoci v současné moderní době při zařizování domu nebo bytu,
objednejte si audioseminář Prostor podle Feng Ren Shui .

A pokud raději posloucháte, celý článek v AUDIO verzi je k dispozici zde:

Autor článku

Klára Hájková

Poradkyně Feng Shui, lektorka, masérka. Pomáhá lidem najít jejich cestu za štěstím.

Kontaktní informace

Odebírejte naše novinky