Říjen – měsíc Psa

Podle čínské kosmologie je garantem října Pes.

V letošním roce právě v říjnu dochází k tomu, že tzv. Letící hvězda roku je identická s Letící hvězdou měsíce. Dominantním – jangovým prvkem letošní Letící hvězdy  je Kov se svými pravidly a bojem a naopak v negativní opozici k němu je element Dřeva představovaný hrou a expanzí.

K tomu nesmíme zapomenout, že letošní vládnoucí zvíře je Buvol, jehož potenciálem je obrovská síla, ale také tendence k individuálnímu projevování se.

Jakým energetickým polem budeme tedy v říjnu procházet?

Jak už jsem mnohokrát psala, Kov je představovaný pravidly, řády, disciplínou, ale také bojem, militantností, škatulkováním, inklinací členit  společnost na kasty a třídy.

Pes byl historicky využíván k ochraně stád. Proto nás může v říjnu vládnoucí Pes chtít zatlačit do „jednoho stáda“, zaškatulkovat, omezit ve svobodném podnikání  i v myšlení obecně.

Nabízí se tedy otázka, zda je to náhoda, či záměr, že se volby budou konat v době nejmocnějšího působení Kovu a v čase, kdy je vládnoucí garant měsíce v nejlepší jangové – tedy aktivní kondici.

Dále si musíme dát pozor na individualistického Buvola. Jeho působení v říjnu se může projevit – a už se nakonec nějakou dobu projevuje tím, že každý jednotlivec nebo skupina spřízněných a myšlenkově stejně naladěných jedinců bude tvrdošíjně stát za „svou“ pravdou a bude odsuzovat ty, jež oponují.

Krásným příkladem může být skutečnost, kdy se  zastánci a odpůrci očkování na různých sociálních platformách vymezují na vzájemné osočování, než aby přistoupili k užitečné, duchaplné diskuzi, která by odhalila plusy i mínusy očkování či neočkování a nastínila i jiné možnosti, jak si při pandemii uchránit zdraví.

Kov představuje vymezení.

V jeho současném násobném působní můžeme mít pocit, že nás spíše omezuje. Měli bychom však toto vymezení respektovat. Expanze, přílišná rozmanitost a nezdravé  chtění nás může velmi zatížit, protože jak je uvedeno výše, všechno toto náleží k elementu Dřeva, jež je v opozici ke Kovu.

Opět se zde nabízí krásný příklad –  v současné době  panuje nervózní situace na finančních trzích, zvyšování inflace a plošné navyšování cen napříč všemi odvětvími. V tomto případě navíc úřaduje element Vody, který v sobě nese Buvol obecně. Finance náleží částečně k elementu Kovu, ale hlavně k elementu Vody. Ve Feng Ren Shui říkáme, že Kov „rodí“ Vodu. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že v příštím roce bude vládnout Vodní Tygr, měli jsme letos kromě jiného nad utrácením peněz opravdu přemýšlet.

Může se zdát, že naše situace není právě růžová.


Asi se ptáte, co nám tedy příští období, hlavně Rok Vodního Tygra přinese.

Rok 2020, kdy vládla Kovová Krysa, nám ukázal, že naše životy musí nutně projít změnou. Bylo to období, kdy změna pravidel zasáhla  celý svět. Co se nám zdálo před rokem 2020 nemyslitelné, stalo se v roce Kovové Krysy standardem.

Rok 2021 měl být přijetí a zpracování nových pravidel tak, abychom je mohli v roce 2022 využít.

Rok 2022 bude vykročením do našich nových životů. A na toto vykročení bychom se měli náležitě připravit. Tygří skok není baletní krůček a my se budeme muset sžít s novými změnami.

Chcete-li prožít příští rok bez vyčerpávání a strachu z toho, co nás čeká, chcete-li se „na Tygrovi svézt“, musíte se na takovou jízdu připravit.

Třeba tím, že si již v předstihu rezervujete audioseminář k roku Vodního Tygra.

Rezervaci můžete provést na email: info@uzdravsamsebe.cz .

Nahrávky a materiály bude možné koupit od prosince letošního roku. Pro zájemce bude možné na požádání vypracovat osobní astrotyp zdarma, který bude zaslán společně s materiály.

Cena : 750,- Kč

Neváhejte, je lepší tygra lovit, než být tygrem loven.:)


Páté prostorové rozhraní.

Tímto článkem uzavřeme páté rozhraní, které koresponduje s naším potenciálem.  V minulém článku jsme si říkali, že páté rozhraní tvoří tzv. „můj svět“.  Je to místo, kam „patříme“.  Toto rozhraní vytváří první dojem. Jiné představy o lidech žijících uvnitř tohoto rozhraní si uděláme, když vstupujeme do krásné zahrady nebo upraveného bytového komplexu a jiné představy budeme mít v chudinské čtvrti nebo kolem frekventované výpadovky.

Důležité je, aby páté rozhraní odpovídalo našemu potenciálu.

Pokud je vymezený prostor menší než náš potenciál, můžeme mít tendenci být nafoukaní – mít pocit, že máme dražší auto, větší bazén, lepší práci, hezčího partnera, atd… A budeme pociťovat věčnou  nespokojenost s vnějším světem.

Pokud páté rozhraní neodpovídá našemu potenciálu, musíme více chodit ven, do přírody, obecně trávit více času mimo tyto z našeho pohledu úzké hranice.

Pokud je však páté rozhraní  větší, než jsme schopni„zvládnout“, například pozemek kolem domu,  budeme mít problém s dodržováním pravidel. Může se stát, že zde bude chaos a nepořádek, budeme mít v životě pocit rozplizlosti, nesystematičnosti, můžeme mít problémy s dodržováním disciplíny. V tomto případě je dobré vymezit se vůči prostoru dobře nastavenými pravidly, určením, kam až sahá „moje“ území. Řešením například může být rozčlenění zahrady na okrasnou a užitkovou a do péče zapojit jednotlivé členy rodiny tak, aby měl každý „svůj pozemek“. Nebo si nastavíme pravidlo, že do nejbližší samoobsluhy či občerstvovacího stánku budeme chodit v poněkud ležérnějším oblečení, protože patří do „našeho rajónu“, ale do lékárny nebo drogérie, které sídlí „přes ulici“ se už oblečeme více  formálně, neboť se vydáváme za hranice „našeho“  pátého rozhraní.

Autor článku

Klára Hájková

Poradkyně Feng Shui, lektorka, masérka. Pomáhá lidem najít jejich cestu za štěstím.

Kontaktní informace

Odebírejte naše novinky